Z "Dzienniczka" świętej Siostry Faustyny
30 marcaPokora, grzech, skrucha, sakrament pojednania

Choćbym miała na sumieniu grzechy wszystkich potępionych, nie zwątpiłabym o Bożym miłosierdziu – ale z sercem na proch skruszonym rzuciłabym się w przepaść miłosierdzia Twego. Wierzę, o Jezu, że nie odrzuciłbyś mnie od siebie, ale rozgrzeszył ręką zastępcy swego (Dz. 1318).


22 lutego 2015 - 84. rocznica objawień w Płocku