Z "Dzienniczka" świętej Siostry Faustyny
2 marcaPokora, grzech, skrucha, sakrament pojednania

Jezu, Ty jesteś takim malutkim, a ja wiem, że Ty jesteś mój Stwórca i Pan. A Jezus mi odpowiedział: Jestem, a dlatego obcuję z tobą jako dziecię, aby cię nauczyć pokory i prostoty (Dz. 184).


22 lutego 2015 - 84. rocznica objawień w Płocku