Z "Dzienniczka" świętej Siostry Faustyny
29 marcaPokora, grzech, skrucha, sakrament pojednania

O Jezu, jak mi żal biednych grzeszników. Jezu, udziel im skruchy i żalu, pomnij na bolesną mękę swoją; znam nieskończone miłosierdzie Twoje, nie mogę znieść tego, aby dusza, która Cię tak wiele kosztowała, miała ginąć (Dz. 908).


22 lutego 2015 - 84. rocznica objawień w Płocku