Z "Dzienniczka" świętej Siostry Faustyny
20 grudniaMatka Boża Miłosierdzia

Od samego rana czułam bliskość Matki Najświętszej. W czasie Mszy świętej ujrzałam Ją tak śliczną i piękną, że nie mam słów, abym mogła choć cząstkę tej piękności wypowiedzieć. (…). – Jestem Królową nieba i ziemi, ale szczególnie Matką waszą.Przytuliła mnie do serca swego i rzekła:Ja zawsze współczuję z tobą (Dz. 805).


UROCZYSTOŚĆ w dniu 5 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

W 76 ROCZNICĘ ODEJŚCIA DO PANA św. SIOSTRY FAUSTYNY


Porządek Mszy Św.: 8.00, 10.00, 15.30, 17.00

Godzina Miłosierdzia: 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: 11 – 15.30

Serdecznie zapraszamy ! 


Nowenna do św. s. Faustyny

W ramach przygotowań do kolejnej rocznicy śmierci św. siostry Faustyny w dniu 5. października w naszym Sanktuarium od 26. września rozpoczynają się msze święte nowennowe przed uroczystością. Tematem poszczególnych homilii będą wezwania z litanii do św. s. Faustyny.

Przed każdą mszą świętą o godz. 16.40 zapraszamy na nabożeństwo. 

26 IX 2014 r.     Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana
                         (Mszy św. przewodniczy ks. Michał Woja)

27 IX 2014 r.     Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia
                         (Mszy św. przewodniczy ks. Aleksander Pasternakiewicz)

28 IX 2014 r.     Święta Faustyno, miłująca Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa
                         (Mszy św. przewodniczy ks. Sławomir Zalewski)

29 IX 2014 r.     Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu
                         (Mszy św. przewodniczy ks. Rafał Winnicki)

30 IX 2014 r.     Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych
                         (Mszy św. przewodniczy ks. Andrzej Janicki)

01 X 2014 r.      Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby
                         (Mszy św. przewodniczy ks. Andrzej Milewski)

02 X 2014 r.      Święta Faustyno, i jej anioł stróż
                         (Mszy św. przewodniczy ks. Andrzej Krasiński)

03 X 2014 r.      Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących
                         (Mszy św. przewodniczy ks. Jarosław Kwiatkowski)

04 X 2014 r.      Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych
                         (Mszy św. przewodniczy ks. Tomasz Brzeziński)


 

Święto Miłosierdzia Bożego

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny:

"Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, 
 a szczególnie dla biednych grzeszników.
 W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego,
 wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego.
 Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej,
 dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
 W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski;
 niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza (...)"
 (Dz. 699)

Aby skorzystać z tych wielkich darów Bożego Miłosierdzia trzeba być w stanie łaski uświęcającej (po dobrze odprawionej spowiedzi), uczestniczyć w Eucharystii i przystąpić do Komunii świętej, zwracać się do Miłosierdzia Bożego w duchu ufności (pełnienie woli Bożej zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu i nauczaniu Jezusa) i ufną modlitwę łączyć z uczynkami miłosierdzia. Taka postawa: ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliżnich jest istotą całego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez św. Siostrę Faustynę i warunkiem spełnienia obietnic, które związane są z obrazem Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam Tobie, Świętem Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, Koronką do Miłosierdzia Bożego, Godziną Miłosierdzia (15.00) oraz szerzeniem czci Miłosierdzia.