Z "Dzienniczka" świętej Siostry Faustyny
23 wrześniaModlitwa – wypraszanie miłosierdzia Bożego

Często obcuję z duszami konającymi, wypraszając im miłosierdzie Boże. O, jak wielka jest dobroć Boża, większa, niżeli my pojąć możemy. Są momenty i tajemnice miłosierdzia Bożego, nad którymi zdumiewają się niebiosa. Niechaj sądy nasze umilkną o duszach, bo przedziwne jest z nimi miłosierdzie Boże (Dz. 1684).


Święto Miłosierdzia Bożego

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny:

"Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, 
 a szczególnie dla biednych grzeszników.
 W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego,
 wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego.
 Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej,
 dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
 W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski;
 niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza (...)"
 (Dz. 699)

Aby skorzystać z tych wielkich darów Bożego Miłosierdzia trzeba być w stanie łaski uświęcającej (po dobrze odprawionej spowiedzi), uczestniczyć w Eucharystii i przystąpić do Komunii świętej, zwracać się do Miłosierdzia Bożego w duchu ufności (pełnienie woli Bożej zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu i nauczaniu Jezusa) i ufną modlitwę łączyć z uczynkami miłosierdzia. Taka postawa: ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliżnich jest istotą całego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez św. Siostrę Faustynę i warunkiem spełnienia obietnic, które związane są z obrazem Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam Tobie, Świętem Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, Koronką do Miłosierdzia Bożego, Godziną Miłosierdzia (15.00) oraz szerzeniem czci Miłosierdzia.