Z "Dzienniczka" świętej Siostry Faustyny
3 wrześniaModlitwa – wypraszanie miłosierdzia Bożego

Rozmawiać z Tobą, o Panie, to rozkosz dla mojego serca; w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste (Dz. 1692).


Święto Miłosierdzia Bożego

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny:

"Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, 
 a szczególnie dla biednych grzeszników.
 W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego,
 wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego.
 Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej,
 dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
 W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski;
 niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza (...)"
 (Dz. 699)

Aby skorzystać z tych wielkich darów Bożego Miłosierdzia trzeba być w stanie łaski uświęcającej (po dobrze odprawionej spowiedzi), uczestniczyć w Eucharystii i przystąpić do Komunii świętej, zwracać się do Miłosierdzia Bożego w duchu ufności (pełnienie woli Bożej zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu i nauczaniu Jezusa) i ufną modlitwę łączyć z uczynkami miłosierdzia. Taka postawa: ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliżnich jest istotą całego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez św. Siostrę Faustynę i warunkiem spełnienia obietnic, które związane są z obrazem Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam Tobie, Świętem Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, Koronką do Miłosierdzia Bożego, Godziną Miłosierdzia (15.00) oraz szerzeniem czci Miłosierdzia.